KKV Varberg. Målsättning, regler och förhållningssätt.

 

Konstnärernas Kollektivverkstad Varberg är en sammanslutning av konstnärligt aktiva människor vilken har syftet att uppmuntra och stödja konstnärligt skapande och konstnärlig utveckling.

Medlem kan den bli som accepterar de regler och förhållningssätt som finns i verkstaden och i utställningssammanhang, samt har betalat sin medlemsavgift.

Den som vill arbeta i verkstaden måste ha kunskaper om den teknik och de maskiner och kemikalier man vill använda sig av. Om man saknar detta krävs att man genomgår en kurs för att skaffa sig de kunskaper man behöver.

Det krävs att man förstår att städning och noggrann rengöring av valsar, hällar, glasplattor och bänkar är absolut nödvändig för att inte kamrater som kommer efter ska få sina tryck förstörda.

Verkstaden är en plats där de aktiva arbetar självständigt.  Medlemmar som arbetar i verkstaden ska inte fungera som lärare – de är där för att arbeta. Däremot hoppas vi att flera medlemmar vill fungera som kursledare i olika tekniker och vi hoppas att det kommer att finnas många möjligheter att förkovra sig. Vi hoppas att det kan bli kurser inte bara i grafik utan även andra tekniker.

Förhoppningen är också att man intresserar sig för föreningens verksamhet som helhet och aktiverar sig för att kollektivverkstaden ska fungera och utvecklas.

Ramverkstad finns och det kommer att finnas möjlighet att lära sig hur denna fungerar. Det är dock inte meningen att medlemmar ska lämna in bilder för att få dem ramade utan det förväntas att medlemmarna arbetar självständigt även här, efter nödvändiga instruktioner.

Datorverkstaden består av scanner, diascanner, skrivare och det finns även möjlighet att scanna och skriva ut i A3-format. Vi behöver alla lära oss mera om att hantera en del av dessa maskiner, vi får hjälpas åt att utveckla den här avdelningen, det är säkert många som har kunskaper att bidra med här.

Det finns också vacuumbord för arbete med fotopolymer och senare kommer också screentryck. För att kunna arbeta med fotopolymer måste man också kunna hantera bildbehandlingsprogram, även här förväntas man arbeta självständigt, utan kunskaper i bildbehandling kan man inte arbeta självständigt med fotopolymer.

Vi har nu blivit medlemmar i Sveriges Konstföreningars Riksförbund, vilket innebär att vi kan erbjuda utbytesutställningar där gästutställande konstnärsföreningar/verkstäder kan få utställningsersättning när vi arrangerar utställningar. Det kommer att öka våra möjligheter till utbytesutställningar.

När det gäller utställningar har vi samma förhållningssätt som gäller överallt i professionella utställningssammanhang:
Det förväntas att man noga läser igenom inbjudan till utställningen och vilka villkor som gäller för utställningen i fråga. Om utställningen har ett tema krävs att man tar hänsyn till detta och arbetar med temat i tanken, det är inte OK att komma med gamla verk eller verk som inte alls tar hänsyn till temat. Tanken är att visa på ett fortlöpande skapande. Om man känner att man inte har tid att skapa nya verk till en utställning kan man ju med fördel avstå från att delta för tillfället, det kommer fler möjligheter.  Om man anmält deltagande i en medlemsutställning innebär det att man därmed accepterar hängningsgruppens sammansättning. Verken ska, när man lämnar in dem, vara klara att hängas upp. Vi har alla ansvar för att medlemsutställningarna blir sammanhållna och fungerar bra som en helhet. Temautställningar kan vara ett sätt att dels åstadkomma mera sammanhållna utställningar men kan dessutom vara en välgörande utmaning att arbeta med något man inte brukar göra.
De som arbetar med långsamma tekniker som textil behöver lång framförhållning, vi ska försöka vara tidiga med inbjudan och eventuellt tema med hänsyn till detta.
Uteslutning av medlem sker om man restar med betalning av medlemsavgiften över ett år eller inte betalar uppkomna kostnader för använt material och timtaxa. Man måste notera använt material och använd tid i pärmen för detta innan man går från verkstaden.
Förslag till aktiviteter, idéer, kurser, teman till utställningar o s v är välkomna, det finns t ex en förslagslåda i lokalen där man kan lämna dessa. Brainstorma gärna, det som verkar omöjligt kanske inte är det!

Välkommen till kollektivverkstaden!

Uppdaterad 180503