Integritetspolicy GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter

GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation, det svenska namnet är dataskyddsförordningen. Alla organisationer som behandlar personuppgifter ska tillämpa GDPR från 25 maj 2018.

KKV Varberg register sina medlemmars namn och kontaktuppgifter. Uppgifterna vi samlar in används för administration och registrering i vår databas, vid ansökan om anslutning, för fakturering, anonym statistik till våra bidragsgivare samt givetvis för information och i kommunikation till dig som ansluten. Äldre listor och dokumentation ska sparas för att bevara föreningens historia för framtiden, när detta av föreningen bedöms intressant och praktiskt möjligt.

KKV Varberg sparar inkommande och utgående epost som skickas till styrelsen. Vi använder det för att kunna behandla aktuella ärenden men även för att kunna följa upp tidigare beslut och diskussioner. Föreningen eftersträvar att hålla god eposthygien och gör inte massutskick där medlemmars epost är synliga.

Som ansluten till oss godtar du att vi sparar uppgifter om dig. Vi ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter sker på ett lagligt och korrekt sätt. Vi värnar om din integritet och vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst och användning.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för dig som medlem, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

 

Dina rättigheter enligt GDPR

Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till vår styrelse om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.