Kurs i fotoplymer

Kurs i fotoplymer:

Inställt. Åter hösten 2020

Kursledare: Christina Lindeberg.
Kostnad 1500 kr. Betalas senast en vecka innan kursstart till bankgiro 5090-4846.
Adress: Hamnmagasinet, Sjöallén 6, 432 44 Varberg, 4 vån.
Medtag bildmaterial att arbeta med samt medtag gärna egen dator och USB-minne. Medtag oömma kläder. Visst material ingår.

Genomgången kurs ger tillträde att hyra för att arbeta självständigt i grafikverkstaden. Möjlighet finns att söka medlemskap i KKV Varberg, observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas.